Organizace

 

Asociace školské sociální práce v ČR, z. s.

Asociace školské sociální práce v ČR, z. s., je zastřešujícím a prvním záchytným bodem pro včasné řešení problémů dětí, žáků, studentů.

Sdružení sportovních klubů Vítkovice

SDRUŽENÍ SPORTOVNÍCH KLUBŮ VÍTKOVICE

SDRUŽENÍ TURISTICKÝCH A TÁBORNICKÝCH ODDÍLŮ

SDRUŽENÍ TURISTICKÝCH A TÁBORNICKÝCH ODDÍLŮ

CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PLZEŇ

CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PLZEŇ

Czech Youth Association z.s.

Czech Youth Association z.s. je spolkem zaměřujícím se na vzdělávání mládeže zejména v rámci projektu Erasmus+

Edukana

Edukana se zaměřuje na podporu a aktivizaci osob znevýhodněných či ohrožených na trhu práce s cílem zvýšit jejich motivaci a konkurenceschopnost při hledání pracovního uplatnění.

ARPZPD v ČR, z.s. Klub Plaminek Litoměřice

Hlavní činnosti jsou volnočasové aktivity pro rodiny s postiženými dětmi, zmírňovat důsledky zdravotního postižení, pomáhat žít aktivitní život.

Spolek Aleš, z.s.

Účelem spolku je podpora samostatného života lidí s mentálním a kombinovaným postižením spojená s navazováním kontaktů a přátelství s lidmi bez postižení.

SPOLEČNOST MLADÝCH AGRÁRNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SPOLEČNOST MLADÝCH AGRÁRNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Prader-Willi

Spolek sdružuje pacienty se syndromem PWS, jejich rodiče a rodinné příslušníky, sympatizanty.

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP) zastřešuje organizace pracující ve prospěch osob se sluchovým postižením.

SVAZ MYSLIVECKÝCH SDRUŽENÍ V LESÍCH ČR

SVAZ MYSLIVECKÝCH SDRUŽENÍ V LESÍCH ČR

LIBERECKÁ KRAJSKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY

LIBERECKÁ KRAJSKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY

Korálky

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Korálky.

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.

Asociace psychologů bezpečnostních sborů, z. s.

Asociace psychologů bezpečnostních sborů (APBS) je spolek sdružující psychology bezpečnostních sborů. Naším cílem je přispívat k poskytování kvalitních psychologických služeb.

A.K.N.

Asociace komunitních nadací

ANNOLK

Krajská asociace nestátních neziskových organizací byla založena 18. května 2002 na Konferenci neziskových organizací v Liberci.

Asociace elektromobility a inovativních technologií, z.s.

Popularizace a rozvoj elektromobility a inovativních technologií k využití obnovitelných zdrojů elektrické energie v dopravě.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh