Organizace

 

Spolek Okno do srdce z.s.

Jsme spolek na podporu náhradní rodinné péče a dětí z dětských domovů.

Spolek pro rodinu Opava

Podporujeme Vědomou rodinu, pořádáme osvětové akce pro rodiny s malými dětmi a nastávající rodiče.

Spolek pro skřítky

Naší snahou je pomoci těm rodinkám, které často každodenně bojují s nepřízní osudu, aby i ony měly možnost uniknout ze svých strastí a nabrat sil a pozitivní energii.

Spolek Sluneční paprsek

Organizujeme a realizujeme ozdravné pobyty pro onkologické děti po ukončení léčby u moře. O děti se stará vysoce profesionální tým a jim prospívá pobyt zdravotně i psychosociálně.

Spolek šťastných dětí

Hlavním záměrem našeho spolku je provozování dětského klubu Školička Motýlek, který je alternativou klasické školky. Nabízíme nadstandartní množství výletů a venkovních aktivit.

Spora, z. s.

Spora se zaměřuje na podporu ekologické výchovy a vzdělávání.

Sportuj.org

Sportuj.org má snahu o podporu zdravého životního stylu, podporu sportu u dětí i všech věkových kategorií. Spolupořádá sérii běhu do schodů RUN UP (https://run-up.cz)

Stavovská unie studentů Ostrava, z.s.

Organizace volnočasových aktivit pro studenty a širokou veřejnost. Organizace Majálesu Ostrava, provozování studentského klubu, časopisu Underground a Rádia Kolej.

Stop Zevling foundation, z.s.

Podporujeme děti a mládež ve volnočasových aktivitách a v jejich rozvoji. Aktivně je vedeme ke zlepšování prostředí v němž žijí.

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek

Cílem Střediska NRP je, aby rodinná péče o ohrožené děti převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém náhradní rodinné péče (dále jen NRP) u nás.

Středisko Radost, z.s.

Organizace volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Středisko výchovné péče Orlíček Přední Chlum, o. p. s.

péče o děti v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Orlíček Přední Chlum, o. p. s.

Střední škola KNIH,o.p.s.

Humanitně obchodní středoškolské vzdělání, denní a dálková forma studia

Studentský spolek Agora z. s.

Studentský spolek Agora, z. s. je spolek sdružující studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, primárně pak studenty oborů dějepis a základy společenských věd.

STUDIO ČTYŘLÍSTEK

Rodinná školka Čtyřlístek

STUDNICE, z.s.

Posláním STUDNICE je podpora rozvoje občanů zejména v oblasti kulturní a vzdělávací.

Šumák o.s.

Podpora rozvoje mezidruhové komunikace tj. komunikace mezi lidmi a zvířátky a mezi lidmi a přírodou, sladění vzájemného soužití lidí a zvířat a ekologická výchova.

Školka jinak, z. s.

Lesní klub fungující na principech lesní mateřské.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh