Organizace

 

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE, spolek

Cílem Střediska NRP je, aby rodinná péče o ohrožené děti převládla nad péčí ústavní a aby se všestranně rozvíjel a změnil systém náhradní rodinné péče (dále jen NRP) u nás.

Stop Zevling foundation, z.s.

Podporujeme děti a mládež ve volnočasových aktivitách a v jejich rozvoji. Aktivně je vedeme ke zlepšování prostředí v němž žijí.

Soukromá VOŠ sociální, o.p.s.

Příprava budoucích sociálních pracovníků a předškolních a mimoškolních pedagogů v rámci tříletého vyššího odborného studia.

Sdružení evangelické mládeže v ČR

SEM, z.s. je křesťansky orientovaná nezisková organizace, která se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží.

Sportuj.org

Sportuj.org má snahu o podporu zdravého životního stylu, podporu sportu u dětí i všech věkových kategorií. Spolupořádá sérii běhu do schodů RUN UP (https://run-up.cz)

Spolek pro skřítky

Naší snahou je pomoci těm rodinkám, které často každodenně bojují s nepřízní osudu, aby i ony měly možnost uniknout ze svých strastí a nabrat sil a pozitivní energii.

Slackline Olomouc z.s.

Slackline je balancování, chůze, provádění statických triků a dynamických skoků na popruhu napnutém mezi dvěma body, nejčastěji stromy.

Spora, z. s.

Spora se zaměřuje na podporu ekologické výchovy a vzdělávání.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh