Organizace

 

Domov u fontány

Jsme příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje péči seniorům, dále osobám s onemocněním demence. Od ledna 2016 jsme zahájili také odlehčovací službu.

Domov PETRA Mačkov

poskytování sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a sociálně terapeutické dílny

Domácí hospic Růže

Poskytování domácí hospicové péče.

Dobrovolnické centrum Motýlek, z.s.

DC Motýlek, z.s. vykonává dobrovolnické služby v lůžkových a ambulantních zařízeních Fakultní nemocnice Brno.

Dílny tvořivosti

Dílny tvořivosti již od roku 2003 pomáhají lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život.

Dětský nadační fond Plzeň

Účelem nadace je podpora terapeutické pomoci dětem s onemocněními respiračními a alergickými a podpora zdravotně postižených detí.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

Poskytování ambulantních sociálních služeb lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s poruchou autistického spektra.

Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč

Posláním stacionáře je poskytování kvalitních sociálních služeb svým uživatelům.

Domov pod hradem Žampach

Sociální pobytové služby a terénní služby pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.

DomA - Domácí asistence

Terénní pečovatelská služba, Osobní asistence

DIANA TŘEBÍČ, o.p.s.

Terénní pečovatelská služba v okrese Třebíč pro seniory, zdravotně postižené a nemocné, pomoc s péčí o vlastní osobu i domácnost v nepřetržitém provozu včetně víkendů a svátků

Diahelp z.s

Diahelp pomáhá rodinám dětí postižených chorobou Diabetes mellitus1.typu

Denní a týdenní stacionář Klíček

Poskytování sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením v Denním a týdenním stacionáři.

Dětský ranč Hlučín z.s.

Dětský ranč Hlučín z.s. je hipoterapeuticko sportovní areál, poskytující smysluplné využití času zdravých a nemocných dětí.

Dům sv. Antonína

Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích je domov pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany, kteří potřebují pomoc druhé osoby, při svých základních životních potřebách.

Domov sv. Vincenta de Paul z.ú

Domov sv. Vincenta de Paul je azylovým domem pro handicapované maminky s dětmi, provozujeme registrovanou sociální službu.

Domeček plný koleček

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK je projekt víceúčelového centra pro handicapované nestátní neziskové organizace Sportem proti bariérám, z. s.

Dveře dokořán z.s.

Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením.

Disable z.s.

Jsme spolek vzniklý na podporu rodin s handicapovanými dětmi nebo rodinnými příslušníky.

Dialog Jessenius ops

Dialog Jessenius vznikla s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, rizikovém chování.

DIA klub Ostrava-Poruba

Pomoc diabetikům, sebevzdělávací programu pro získávání informace o své nemoci, jak s touto nemocí žít, jak dodržovat základní zásady správné výživy a hygieny.

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

Poskytování sociálních služeb pro seniory a seniorské partnerské páry.

Divadelní spolek Ty-já-tr

Divadlem vzděláváme a rozvíjíme. Vytvořili jsme Divadelní projekt o finanční gramotnosti. Představeni Peníze nerostou na stromech hrajeme pro děti, seniory, odsouzené ve věznicích.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh