Česká debatní společnost, z. s.Přidat do oblíbených
Podpořit

Zaměřujeme se na alternativní vzdělávání pomocí debatní metody. Za tím účelem pořádáme regionální, národní i mezinárodní debatní turnaje a nabízíme rétorické kurzy a semináře.

Sdílejte:
Česká debatní společnost, z. s.

O naší organizaci

Česká debatní společnost, z. s. je nestátní neziskovou organizací se sídlem v Olomouckém kraji a celorepublikovou působností. ČDS pracuje s dětmi a mládeží. Je dobrovolná, nezávislá, nepolitická a sdružuje členy na základě společného zájmu o naplňování cílů ČDS.

ČDS je založena k uskutečňování činností s cílem:

  • napomáhat aktivnímu sebevzdělávání v oblastech rozvoje klíčových kompetencí,
  • podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, zejména pak mravních, sociálních a intelektuálních schopností,
  • osvětovým působením prohlubovat znalosti,
  • rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy,
  • nabídkou aktivního využití volného času pomáhat v boji proti sociálně patogenním jevům působícím na děti a mládež,
  • podporovat rozvoj interkulturních aktivit.

Kategorie:
Děti, mládež, vzdělání
Město:
Olomouc
Web:
c-d-s.cz

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh