KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

  • Poslední nákup dne11. 05. 2017
  • Na GIVT.cz od26. 04. 2016

Poslání organizace

Sociální rehabilitace má za cíl poskytnout klientovi informace a pomoc přispívající k řešení jeho nepříznivé sociální situace. Najít způsob, jak se co nejvíce přiblížit životu bez handicapu. Podporujeme a rozvíjíme jeho osobní a sociální schopnosti vedoucí k co nejvyšší míře soběstačnosti a samostatnosti. Služba je poskytována ambulantní a terénní formou.

Centrum denních služeb poskytuje bezpečný prostor osobám s tělesným a kombinovaným postižením, kteří žijí v domácím prostředí a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Touto službou chceme přispět k tomu, aby klienti měli šanci žít kvalitní život a začlenit se do společnosti. Služba je poskytována celodenně, od pondělí do pátku.

Osvětová činnost ukazuje účastníkům zážitkovou formou, jaký je život s tělesným hadicapem.

Fotogalerie

Poslední aktualizace stránky 2018-12-12T00:35:12+01:00

Procenta z vašeho nákupu u partnerů givt.cz dostane i tato organizace. A vás to nebude stát nic navíc.

Pomáhat dlouhodobě

Stažením Pomocníka budete organizaci KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. pomáhat každým nákupem u partnerů givt.cz.

Podpořit nákupem

Nákupem u některého ze široké nabídky partnerů givt.cz podpoříte organizaci KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s..

Kontakty

  • Internetové stránkywww.krizovatka-hc.cz
  • 22690069
  • AdresaArnošta z Pardubic 2605, 53002 Pardubice

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh