Organizace

 

Aliterra

Zapsaný ústav Aliterra / dříve sdružení Slepíši bylo založeno v roce 1995. Jeho hlavním cílem je výuka a propagace Axmanovy techniky modelování (ATM).

ARTES LIBERALES, z.s.

Již od roku 2003 se věnujeme podpoře a prezentaci nezávislého umění a umělců, realizaci projektů kulturní a umělecké výměny mezi umělci a kulturními institucemi evropských zemí.

Adsumus o.s

Rodinná, párová a individuální systemická psychoterapie a poradenství, psychologická diagnostika.

Agentura PAC, z.s.

Specialista na dětskou rekreaci - školy v přírodě, letní tábory, podzimky, zimáky.

Asociace třetích rodičů, z.s.

Podporujeme tzv. komponované rodiny. Členové spolku podporují informovanost, vzdělávání a veřejnou osvětu v problematice nevlastního rodičovství.

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z. s. (ANNO ČR)

Sdružují střešní krajské asociace a několik desítek nestátních neziskových organizací.

Agentura pro sociální začleňování

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Je vládním nástrojem na podporu obcí, které řeší problematiku sociálního vyloučení.

Akademie sociálního umění Tábor

Akademie sociálního umění Tabor se zaměřuje na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie (dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie).

Alliance Française Brno

Napomáhá šíření francouzského jazyka a kultury v Brně a okolí.

Alternativa 50+, o. p. s.

Organizace Alternativa 50 + si klade za cíl rozvíjet rovné příležitosti v české a evropské společnosti a to především v oblasti postavení různých věkových skupin a žen a mužů.

Asociace emisních techniků a opravářů

ASEM je zájmová organizace, jejímž hlavním cílem je udržitelný stav emisí pocházejících z dopravy motorových vozidel.

Asociace pro integraci Tábor

Je dobrovolným společenstvím občanů a cizinců za účelem péče o rodiny cizinců nacházející se na území ČR.

Akademie Jana Amose Komenského, z.s. - oblast Frýdek-Místek

Přinášíme rozvojové kurzy a široké možnosti trávení volného času pro děti, dospělé, rodiny i seniory. Podporujeme lokální umělce a tvůrce.

Asistenční jednorožec z.s.

Společně s terapeutickým koněm navštěvujeme domovy seniorů a hospice. Věnujeme se dotykové terapii.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh