Organizace

 

FUCK CANCER, z.s.

Fuck Cancer podporuje a hájí zájmy pacientů s rakovinou, propojuje organizace, které se jim věnují a šíří osvětu o problematice onkologického onemocnění.

Farní charita Aš

.... přišla jste o domov, jste sama s dětmi nebo těhotná V Aši provozujeme Domov pro matky s dětmi. Je určen maminkám a dětem, které se ocitly v nepříznivé situaci.

FOR JANE z.s.

veřejné sbírky pro nemocné, zdravotně postižené..

Filadelfie-Přístav Oldřichovice

Pomáháme rodinám, které si chtějí vzít děti z dětských domovů a kojeneckých ústavů do pěstounské péče a pomáháme jim s bydlením.

Fokus Mladá Boleslav

Péče o dlouhodobě duševně nemocné.

FBC Český Krumlov

Florbal-sportovní činnost

Farni charita Stříbro

Provoz Domova pro seniory sv. Jana Pavla II, charitní šatník.

Fort Radíkov z.s.

- obnova historické pevnůstky - prohlídky pro veřejnost - kulturní a sportovní akce - outdoorové aktivity - ukázky historických bitev www.pevnost-radikov.cz

FESTIVAL SPORŤÁČEK, Z. S.

Organizace sport. festivalů a náborových akci pro děti. Vytváří široké možnosti zapojení do sport. aktivit a spoluprací se sportovními kluby podporuje rozvoj sportu v regionech.

Fotoklub DK Kroměříž,zs

Sdružujeme zájemce o fotografování v Kroměříži

Futra z. s.

Futra sdružuje lidi se zájmem o sociální a kulturní dění ve městě Orlová. Rozvíjí kulturní život města a poskytuje sociální službu, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Folklorní soubor Růže

Vystupuje v ČR i v zahraničí na festivalech i při jiných příležitostech. Členové souboru tráví svůj volný čas smysluplnou aktivní činností při zkouškách i na vystoupeních.

Folklorní soubor Lipka Pardubice

Folklorní soubor Lipka si klade za cíl uchovávat, obnovovat a prezentovat lidové písně, tance i zvyky široké veřejnosti přístupnou a poutavou formou.

Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21

Naše škola si stále udržuje moderní ráz a dobrou úroveň. Pro výuku jsou kromě klasických učeben, vybudovány i specializované učebny pro výuku fyziky, chemie a přírodopisu.

FOTBALOVÝ KLUB ZLÍCHOV 1914

Fotbalový klub FK Zlíchov 1914 byl založen nadšenci pro fotbal v roce 1914. V současné době se fotbal hraje ve všech kategoriích, od nejmenších hráčů až po dospělé.

Figurka z.s

Jsme spolek pro děti a mládež , které vzniklo z dlouhodobých aktivit skupiny mladých lidí v naší vesnici.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh