Organizace

 

Lokomoce

Pohyb do mateřských škol každý den.

Low Cost Race

2 lidi na tým, 2500Kč na hlavu, 40 míst po Evropě, 10 dní. Závod plný výzev, který ti otevře dveře do světa. Organizátor: LeapMakers z.s.

Lesní klub Mloček

Jsme skupina rodičů z Bouzovska a okolí, kteří chtějí své děti vzdělávat v každodenním přímém kontaktu s přírodou, s úctou a respektem k ní, i k sobě navzájem.

Letokruh - dětský klub

Letokruh je dětský lesní klub, lesní školka, která se zabývá předškolním vzděláváním pro děti od 2,5 do 7 let.

Lumpíkov z. ú.

Vytvořili jsme místo pro setkávání rodin s dětmi, kde si rodiče mohou předávat zkušenosti a děti se od sebe navzájem učí formou her.

Letecká amatérská asociace ČR

Postupem času se LAA ČR vyvinula do dnešní podoby, která je v rámci Evropy unikátní. Vydáváme certifikace, pilotní oprávnění a provozujeme SLZ v České republice.

Lidé z praxe z. s.

Lidé z praxe je studentský projekt, který propojuje teorii a praxi na vysoké škole prostřednictvím diskusních setkání studentů s významnými osobnostmi.

Liga lesní moudrosti - Kmen Čovečů

Abychom vytvořili volnočasovou aktivitu pro naše děti a nás v době našich společných aktivit, pojali jsme nápad založit indiánský kmen.

Luna Příbor

Nabízíme volnočasové aktivity pro děti, mládež i dospělé - kroužky, kurzy, tábory, zájezdy atd.

LÍP A SPOLU, z.s.

Jsme zapsaný spolek zabývající se problematikou autistického spektra. Podporujeme rodiny, děti i pedagogy a snažíme se informovat širokou veřejnost.

Liga lesní moudrosti

Kdo jsme: Nestátní nezisková organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží (titul má jen 16 NNO v ČR) a většinově tvořená dobrovolníky, nebo dětmi.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh