Organizace

 

Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s.

Podporujeme pěstounské rodiny, provádíme sociální práci, poradenství, vzdělávání pěstounů. Provozujeme dobrovolnické centrum a připravujeme příměstské tábory.

Persefona z. s.

Posláním PERSEFONY je zvyšovat porozumění všem aspektům problematiky domácího a sexuálního násilí. Poslání naplňujeme skrze odborné poradenství, vzdělávání a expertní činnosti.

Pes A Člověk

Bezplatná podpůrná terapeutická léčba pomocí zvířat.

Projekt Šance, o. s.

Pomáháme „dětem ulice“ postavit se na vlastní nohy.

Potravinová banka pro Brno a Jihomoravský kraj, z.s.

Zachraňujeme jídlo, přebíráme je tam, kde přebývá a předáváme tam, kde chybí.

PESOS o.p.s.

Cílem naší organizace je snaha o zlepšení podmínek v útulcích a záchranných stanicích pro opuštěná, týraná a handicapovaná zvířata.

PRO-CONTACT

Projekt adopce afrických dětí na dálku, který umožňuje dětem v africké Guineji chodit do školy a k lékaři.

Ptačoroko z.s.

Kapela Ptačoroko hraje akustickou hudbu, která nástrojovým složením vychází z jedné ze současných podob angloamerického folklóru nazývaného bluegrass.

PES PRO TEBE, z. s.

V PES PRO TEBE cvičíme vodicí a asistenční psy, kteří usnadňují každodenní život zrakově postiženým či jinak handicapovaným lidem.

Pro dotyk, z.s.

Pro dotyk vznikl v roce 2011 jako projekt několika přátel, kteří se rozhodli věnovat svůj čas pomoci dětem i dospělým se zdravotním postižením prostřednictvím zvířecích terapeutů.

Pionýrská skupina Za Vodou

Práce s dětmi a mládeží ve volném čase.

Point14

Point 14 aktivně hledá východiska pro lidi se závislostí nebo ohrožené závislostí s ohledem na jejich minulost a aktuální situaci s cílem podpořit a pozvednout osobnost člověka.

PTPI Šternberk

Místní aktivity pro děti, mládež i dospělé. Ochrana životního prostředí.Dobrovolnictví.Setkávání, kulturní akce, oslava tradic a hodnot. Vše v duchu "Lidé pro lidi".

Primo loco bambino, z.s.

Vyplňujeme volný čas dětí a mládeže. :-) Pořádáme dětské letní tábory, děláme celoroční kroužky a umíme i víkendové akce. Hrajeme divadlo i připravíme dětská párty.

Podchřibák, z.s.

Naše ekocentrum se zabývá mimoškolní výchovou dětí v době velkých letních prázdnin, kdy pořádá příměstské tábory pro děti od 4 do 13 let a komunitním vzděláváním od 3 do 11 let.

Patronát svatého Jiří o.p.s. (komunitní centrum SLUNEČNICE)

V rámci komunitního centra SLUNEČNICE poskytneme zázemí a podporu všem lidem, kteří se cítí být osamělí. Naší cílem je směr od sociální izolace k rozvoji komunitního života.

Polovina nebe, o. p. s.

Zabýváme se vzděláváním OZP, učíme ovládání počítače hlasem, pomáháme osobám v nouzi a poskytujeme sociální služby

Pharaon Jindřichův Hradec z.s.

Softballový a baseballový klub v Jindřichově Hradci

PROGRESSIVE o.p.s.

Provázíme člověka cestou ze závislosti na drogách. Nabízíme podporu jeho rodině a blízkým. Realizujeme preventivní programy na školách.

Prague Tigers z.s.

Prague Tigers je spolek zabývající se sportovními aktivitami pro mládež i dospělé kategorie.

Pražská organizace vozíčkářů

Pražská organizace vozíčkářů realizuje projekty pro osoby s omezenou schopností pohybu, zejména vozíčkáře.

Pionýrská skupina Mláďata z.s.

Dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých zabývající se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností.

Profa Kids Havířov o.p.s.

Organizace pečuje o děti v registrované dětské skupině dle zákona 247/2014 Sb o děti ve věku od 1roku do zahájení povinné školní docházky v celodenním režimu.

PAPRSEK

Využití volného času dětí a mládeže Olomouc.

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice p.o.

Provozujeme domovy pro seniory a domov se zvláštním režimem

Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Hlavním těžištěm práce Psychocentra Domeček Hodonín, o.p.s. je individuální přístup a celodenní kontakt s lidmi, kteří se ocitli v životní krizi.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh