Organizace

 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.

Svaz poskytuje sociální služby osobám se sluchovým postižením. Těmito službami jsou tlumočnické služby, sociální poradenství a sociálně aktivizační služby.

ANNOLK

Krajská asociace nestátních neziskových organizací byla založena 18. května 2002 na Konferenci neziskových organizací v Liberci.

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ

Asociace soukromého zemědělství regionu Kolín

ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ REGIONU KOLÍN

Svaz pekařů a cukrářů v České republice

SVAZ PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice

ARSM podporuje recyklaci stavebních materiálů a odpadů a výrobu recyklátů jako alternativu k přírodním nerostným surovinám.

PODPŮRNÝ SPOLEK HALÉŘOVÝ DĚLNÍKŮ ŠKODA PLZEŇ

PODPŮRNÝ SPOLEK HALÉŘOVÝ DĚLNÍKŮ ŠKODA PLZEŇ

JEDNOTA TLUMOČNÍKŮ A PŘEKLADATELŮ

JEDNOTA TLUMOČNÍKŮ A PŘEKLADATELŮ

A.K.N.

Asociace komunitních nadací

STŘEDOČESKÁ KRAJSKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY z.s

STŘEDOČESKÁ KRAJSKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY z.s

Klub esperanta a jiných světových jazyků Theodora Kiliána, z.s

Klub esperanta a jiných světových jazyků Theodora Kiliána, z.s

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s.

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s.

Asociace elektromobility a inovativních technologií, z.s.

Popularizace a rozvoj elektromobility a inovativních technologií k využití obnovitelných zdrojů elektrické energie v dopravě.

Českomoravská asociace motocyklového sportu, o.s

Českomoravská asociace motocyklového sportu, o.s

Občanské sdružení soukromých učitelů, z.s.

Občanské sdružení soukromých učitelů, z.s.

Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú.

Hájíme a prosazujeme zájmy pacientů v systému českého zdravotnictví.

INTER-TIR, Sdružení podnikatelů v silniční dopravě

INTER-TIR, Sdružení podnikatelů v silniční dopravě

Sdružení evangelické mládeže v ČR

SEM, z.s. je křesťansky orientovaná nezisková organizace, která se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží.

Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje

je dobrovolný spolek, jehož posláním je podporovat v duchu "Úmluvy o právech dítěte" opravnění zájmy dětí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí.

KRC Petrklíč

Křesťanské rodinné centrum s aktivitami pro každého.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh