Organizace

 

Alfa Human Service

AlfaHS pečuje o psychickou stabilitu pečujících, tedy těch, kteří se dloudobě starají o své blízké (seniory, nemocné, handicapované).

ADVAITA, z. ú.

Posláním ADVAITA, z. ú., je pomáhat lidem ohroženým škodlivými návyky a závislostí uskutečnit změny, které jim umožní žít zdravější a soběstačný život bez sociálního vyloučení.

ANO,ANO

Adresně, konkrétně a transparentně podporujeme sociálně hendikepované děti. Motivujeme je a současně vytváříme prostor dobrovolníkům tuto pomoc poskytovat.

Adventor o. s.

Organizace Adventor poskytuje své služby dětem a dospělým na spektru autismu i jejich blízkým, pořádá osvětové i kulturní akce, zaměstnává lidi na spektru a je komunitním zázemím.

Asistence Pomoc a Péče Slunečnice, z.ú.

Poskytování terénní sociální služby OSOBNÍ ASISTENCE v domácnostech klientů, kteří se ocitají v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Denně 7 - 19 hod.

Azyl Lisa z.s.

AZYL LISA z.s. je organizace zaměřena na pomoc obětem násilných trestných činů jako znásilnění, zneužívání v dětství a domácí násilí. Děkujeme za podporu.

Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - AVAZ

odborné soc. poradenství, půjčování kompenzačních pomůcek, rekondiční pobyty pro handicapované

Autisté jihu, spolek

Spolek vznikl díky aktivitám rodičům dětí s poruchami autistického spektra (PAS). Cítili jsme potřebu změnit kvalitu života nejen dětí s autismem, ale i jejich zdravých sourozenců.

ALKAT, z.s.

ALKAT poskytuje uživatelům podle jejich individuálních potřeb takovou podporu, aby mohli v maximální míře vést normální způsob života.

AMINA - služby pro rodinu, o.p.s.

Podpora a rozvoj pěstounské péče, poskytování podpory celým pěstounským rodinám, odborného poradenství a vzdělávání. Realizace případových konferencí.

AdiPoint, z.ú. - provozovatel Národní linky pro odvykání

Národní linka pro odvykání poskytuje zdarma odborné poradenství v oblasti závislostí všech druhů. Tefonní linka je v provozu každý všední den od 10:00 do 18:00 hodin.

Asociace neúplných rodin, z.s.

Asociace neúplných rodin, z.s. pomáhá v rámci projektu VašeVýživné.cz samoživitelům a jejich dětem, které se ocitají na hranici chudoby z důvodu neplacení výživného druhým rodičem.

Asociace obecně prospěšných služeb, o.p.s.

Pomáháme osobám ve svízelné situaci. Poskytujeme poradenství o možnostech financování potřebných zdravotních pomůcek či sami organizujeme sbírky.

Anděla-sociální družstvo

Terénní pečovatelská organizace a registrovaná pobytová služba.

ARPZPD v ČR, z.s., Klub Krteček v Písku

Klub Krteček je registrovaným poskytovatelem soc. služeb a poskytuje komplexní služby rodinám s dětmi se zdrav. postižením od nejranějšího věku dítěte až po jeho dospělost.

Asociace průvodců v problematice rizikového chování

Naším základním cílem je prosazování dodržování lidských práv zvláště v oblasti služeb se základním zaměřením na sociální služby.

AQUAPURA, nadační fond Pavla a Moniky Staňkových

Nadační fond AQUAPURA manželů Pavla a Moniky Staňkových se jako jediný v České republice zaměřuje na zvýšení kvality péče poskytované pacientům s tromboembolickou nemocí.

Adsumus o.s

Rodinná, párová a individuální systemická psychoterapie a poradenství, psychologická diagnostika.

Agentura pro sociální začleňování

Agentura pro sociální začleňování je jedním z odborů Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Je vládním nástrojem na podporu obcí, které řeší problematiku sociálního vyloučení.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh