Organizace

 

Společenství Androméda

Ve Velké Chmelištné budujeme areál pro zdravotně postižené a staré lidi. Poskytujeme terénní pečovatelskou službu a připravujeme výstavbu domova pro seniory s kapacitou 30 klientů.

Salebra o.s.

Terapeutická komunita Salebra usiluje o znovunavrácení lidí závislých na návykových látkách do běžného života bez drog.

Spolek Aleš, z.s.

Účelem spolku je podpora samostatného života lidí s mentálním a kombinovaným postižením spojená s navazováním kontaktů a přátelství s lidmi bez postižení.

SDO Brontosauři

Klub Pěstoun má pomáhat lahodit a řešit úděl opuštěných dětí, podat pomocnou ruku pěstounům a pěstounským rodinám při „aklimatizaci“ dětí v nových rodinách.

ŠAFRÁN dětem, o.p.s.

Komplexní psycho-sociální podpora dítěte, které prožilo trauma z odloučení od své rodiny a rané dětství prožívá v ústavním zařízení.

Sociální pohoda, o.p.s.

Poskytování pobytových zdravotně-sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením.

Spolek pro Domov Jitka

Spolek / dříve občanské sdružení / poskytuje podporu pečujícím rodinám.

Sdružení občanů Exodus

Konkrétně pomáháme lidem s postižením: chráněné dílny - keramika a digitalizace, soc.-terapeutické dílny, odlehčovací a denní služby, soc. rehabilitace, kroužky, kultura, akce.

Sociální služby Lanškroun

Poskytování služeb Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služby a Pečovatelská služba.

Společně proti času o.p.s.

Jsme tu proto, aby se lidé vrátili ke kořenům. NE velkokapacitním zařízením pro seniory. Každý patří do svého domova, do své rodiny.

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

Poskytujeme soc. služby v Moravskoslezském a Olomouckém kraji – občanskou poradnu, terénní programy, sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a nízkoprahový klub pro děti.

Sdružení TULIPAN

Sdružení TULIPAN provozuje chráněnou dílnu, kde jsou zaměstnány zdravotně postižení. Nabízí volnočasové, kulturní aktivity a vzdělávací akce o problematice ZP.

Společný život

Pomoc klientům a rodinám s nezletilými dětmi při řešení sociálních,bytových a jiných problémů v rámci terénní sociální práce.

SOLNICKÝ BROUČEK z.s.

Solnický Brouček z.s. je nezisková organizace zaměřující se prioritně na podporu rodin, převážně mladých rodin.

SOUTOK sdružení rod.příslušníků a přátel osob s psychosociálním handicapem

SOUTOK sdružení rod.příslušníků a přátel osob s psychosociálním handicapem.

SANUS BRNO

Domácí zdravotní péče a pečovatelská služba.

Spolek Free will

Spolek FREE WILL je malá nezisková organizace zabývající se podporou znevýhodněných skupin spoluobčanů, ochranou zvířat a přírody. Více zde: http://www.spolekfreewill.cz/

SOPRE CR o.p.s.

Poskytujeme sociální služby : Noc lehárnu, Nízkoprahové denní centrum a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.

Středisko pro rodinu - Poskytuje odborné sociální poradenství. Linka důvěry - Nepřetržitá odborná pomoc po telefonu

Senior Teplice

Senior Teplice, z. s. je organizace s již dlouholetou tradicí, v sociální oblasti působíme v Teplicích a okolí od roku 2005.

Společnost pro podporu náhradní rodinné péče AMINA

Podpora a rozvoj pěstounské péče, poskytování podpory celým pěstounským rodinám, odborného poradenství a vzdělávání. Realizace případových konferencí.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Rozárka Milevsko

Posláním Sas Rozárky je podpora rodin v jejich úsilí zlepšit svou nepříznivou životní situaci a vytvořit tak bezpečné prostředí pro zdárný vývoj dětí.

Spolek pro skřítky

Naší snahou je pomoci těm rodinkám, které často každodenně bojují s nepřízní osudu, aby i ony měly možnost uniknout ze svých strastí a nabrat sil a pozitivní energii.

Spolek Okno do srdce z.s.

Jsme spolek na podporu náhradní rodinné péče a dětí z dětských domovů.

SPOLU proti samotě z.s.

Jsme dobrovolnické centrum, které se zabývá pomocí osamělým lidem napříč generacemi.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh