Organizace

 

Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou

Poskytujeme pomoc a podporu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením od 18 let věku v šesti lokalitách Kraje Vysočina.

Dobré místo, z. s.

Jsme spolek Dobré místo. Naším cílem je podpora a motivace osob se zkušeností s problémy v oblasti duševního zdraví v jejich prostředí.

Denní stacionář ŽEBŘÍK, o. p. s.

Vedeme dospělé osoby s hendikepem k co největší míře samostatnosti a soběstačnosti, aby mohli získat pracovní uplatnění, nebo si alespoň udrželi stávající schopnosti a dovednost.

DOBRÁ neziskovka z.s.

DOBRÉ projekty na podporu handicapovaných či jakkoli sociálně či pracovně znevýhodněných osob.

Domov u fontány

Jsme příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje péči seniorům, dále osobám s onemocněním demence. Od ledna 2016 jsme zahájili také odlehčovací službu.

Domácí hospic Růže

Poskytování domácí hospicové péče.

Dobrovolnické centrum Motýlek, z.s.

DC Motýlek, z.s. vykonává dobrovolnické služby v lůžkových a ambulantních zařízeních Fakultní nemocnice Brno.

Domácí hospic Křídla

Cílem domácího hospice Křídla je podpora důstojného doprovázení umírajících osob v domácím prostředí v okruhu svých blízkých.

DYS-umění a věda na podporu dyslektickým dětem a dospělým

Výtvarná umělkyně Alena Kupčíková je zakladatelka neziskové organizace DYS-Umění a věda na podporu dyslektickým dětem a Dne Dyslexie 9. 9. Pomáháme dětem i dospělým.

Domeček plný koleček

DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK je projekt víceúčelového centra pro handicapované nestátní neziskové organizace Sportem proti bariérám, z. s.

Dílny tvořivosti

Dílny tvořivosti již od roku 2003 pomáhají lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s.

Poskytování ambulantních sociálních služeb lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s poruchou autistického spektra.

Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené Třebíč

Posláním stacionáře je poskytování kvalitních sociálních služeb svým uživatelům.

Domov pod hradem Žampach

Sociální pobytové služby a terénní služby pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou.

DomA - Domácí asistence

Terénní pečovatelská služba, Osobní asistence

Diahelp z.s

Diahelp pomáhá rodinám dětí postižených chorobou Diabetes mellitus1.typu

Dětský ranč Hlučín z.s.

Dětský ranč Hlučín z.s. je hipoterapeuticko sportovní areál, poskytující smysluplné využití času zdravých a nemocných dětí.

Dům sv. Antonína

Dům sv. Antonína v Moravských Budějovicích je domov pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany, kteří potřebují pomoc druhé osoby, při svých základních životních potřebách.

Dveře dokořán z.s.

Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením.

Dílny Joker

"Každý má právo žít normální život" Jsme nezisková organizace, která se zaměřuje na pomoc lidem s postižením zejména v oblasti zaměstnávání.

Disable z.s.

Jsme spolek vzniklý na podporu rodin s handicapovanými dětmi nebo rodinnými příslušníky.

Dialog Jessenius ops

Dialog Jessenius vznikla s cílem rozšířit informovanost široké veřejnosti o závažných onemocněních, rizikovém chování.

DIA klub Ostrava-Poruba

Pomoc diabetikům, sebevzdělávací programu pro získávání informace o své nemoci, jak s touto nemocí žít, jak dodržovat základní zásady správné výživy a hygieny.

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

Poskytování sociálních služeb pro seniory a seniorské partnerské páry.

Divadelní spolek Ty-já-tr

Divadlem vzděláváme a rozvíjíme. Vytvořili jsme Divadelní projekt o finanční gramotnosti. Představeni Peníze nerostou na stromech hrajeme pro děti, seniory, odsouzené ve věznicích.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh