Středisko pohybu a zdraví z. s.

Středisko pohybu a zdraví z. s.

  • Na GIVT.cz od02. 06. 2017

Poslání organizace

Účelem spolku je zvyšování kvality života osob a rodin jako celku i jejich jednotlivých členů, podpora zdravého života ve zdravém prostředí, výchova dětí i dospělých k odpovědnosti za své zdraví, podpora vzdělávání, výchovné a osvětové činnosti, podněcování k proměně a kultivaci životního stylu, myšlení, zvyků a hodnot tak, abychom mohli žít odpovědně ve vztahu ke svému tělesnému i duševnímu zdraví, k občanským povinnostem a ke globálnímu životnímu prostředí, posilování hodnot rodiny a rovných příležitostí pro všechny, práce s dětmi a mládeží, výchova dětí i dospělých ke vzájemné úctě, respektování a toleranci a podpora multikulturního prostředí, podpora aktivního občanství a komunitní zapojení do aktivit veřejného života rodin a v Třebíči a v Kraji Vysočina.

Fotogalerie

Poslední aktualizace stránky 2018-12-12T00:35:12+01:00

Procenta z vašeho nákupu u partnerů givt.cz dostane i tato organizace. A vás to nebude stát nic navíc.

Pomáhat dlouhodobě

Stažením Pomocníka budete organizaci Středisko pohybu a zdraví z. s. pomáhat každým nákupem u partnerů givt.cz.

Podpořit nákupem

Nákupem u některého ze široké nabídky partnerů givt.cz podpoříte organizaci Středisko pohybu a zdraví z. s..

Kontakty

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh