Organizace

 

Stonewood, o.s.

Občanské sdružení Stonewood o.s. vzniklo, aby aktivně spolupracovalo na rozvoji, ochraně a využití přírodního prostředí v části regionu Zbraslavicko, resp. v lokalitě Rápošov.

Salebra o.s.

Terapeutická komunita Salebra usiluje o znovunavrácení lidí závislých na návykových látkách do běžného života bez drog.

Spolek SENTIČAN,z.s.

Spolek sdružující obyvatele, přátele a ochránce přírody a kulturních tradic za účelem podpory komunitně-kulturního života obce Sentice, zapojování občanů do dění a rozvoje obce.

spolek VIA SOPHIAE

Rozvoj a podpora smyslově a tělesně postižených v hledání a získávání uplatnění na trhu práce.

Sdružení mladých sklerotiků, z.s.

Pacientská organizace, jejíž činnost má za cíl zkvalitnění života lidí s roztroušenou sklerózou.

Skupina historického šermu Revertar

Skupina historického šermu Revertar se věnuje období vrcholné gotiky, tedy přelomu XIV. a XV. století. Ve vystoupeních se snoubí drsná tvář středověku s krásou dobových tanců.

SERENDIPITY o.s.

Naší činností je bezplatně poskytovat neziskovým subjektům v ČR základní servis a poradenství v oblasti internetového marketingu a sociálních sítích.

Sportovní klub Grafobal

Podpora mladých talentovaných jezdců a organizace seriálu závodů horských kol ve sjezdu (Moravsko-Slovenský DH Cup).

STOP PPP, o.s.

STOP PPP, o.s. se zaměřuje na pořádání preventivních aktivit, vzdělávacích a osvětových programů za účelem osvěty v problematice PPP a zdravého životního stylu.

Sportovní klub Spartak Hulín

Organizace sportovní činnosti - kopaná.

SHK Pardubice

Sdružování handicapovaných sportovců a jejich začleňování do společnosti a zlepšování jejich fyzické a psychické kondice.

Sportovní klub Volejbal Brno

SK Volejbal Brno působí od roku 1999. Sdružujeme asi 250 členů v družstvech od přípravek po mužské kategorie. Naše týmy dlouhodobě hrají extraligové soutěže.

Sluneční vítr - občanské sdružení

Cílem občanského sdružení Sluneční vítr je péče o duševní a tělesné zdraví za pomoci alternativních léčebných metod, pomoc nemocným lidem v návratu do běžného života.

Sportovní klub Véska

Jeden z nejhezčích tenisových areálů najdete jen 10 km od Olomouce. Sportovní klub Véska je umístěn v klidné lokalitě a obklopen krásnou přírodou.

Spolek pro obnovu evropských bojových umění ARMA FERRE

Zabýváme se rekonstrukcí a výukou původních evropských bojových umění a sebeobranou.

Šumák o.s.

Podpora rozvoje mezidruhové komunikace tj. komunikace mezi lidmi a zvířátky a mezi lidmi a přírodou, sladění vzájemného soužití lidí a zvířat a ekologická výchova.

Sociální pohoda, o.p.s.

Poskytování pobytových zdravotně-sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením.

STUDNICE, z.s.

Posláním STUDNICE je podpora rozvoje občanů zejména v oblasti kulturní a vzdělávací.

Stavovská unie studentů Ostrava, z.s.

Organizace volnočasových aktivit pro studenty a širokou veřejnost. Organizace Majálesu Ostrava, provozování studentského klubu, časopisu Underground a Rádia Kolej.

Spolek Sluneční paprsek

Organizujeme a realizujeme ozdravné pobyty pro onkologické děti po ukončení léčby u moře. O děti se stará vysoce profesionální tým a jim prospívá pobyt zdravotně i psychosociálně.

Spolek pro Domov Jitka

Spolek / dříve občanské sdružení / poskytuje podporu pečujícím rodinám.

Softball club Storms, z.s.

Softballový klub Storms provozuje svou činnost v Praze 6 Řepích. Pracujeme s mládeží a účastníme se soutěží České softballové asociace.

Sociální služby Lanškroun

Poskytování služeb Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služby a Pečovatelská služba.

Společně proti času o.p.s.

Jsme tu proto, aby se lidé vrátili ke kořenům. NE velkokapacitním zařízením pro seniory. Každý patří do svého domova, do své rodiny.

SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s.

Poskytujeme soc. služby v Moravskoslezském a Olomouckém kraji – občanskou poradnu, terénní programy, sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a nízkoprahový klub pro děti.

Sdružení dobrovolných hasičů Komňátka

Ochrana majetku a zdraví občanů při požárech, nebo živelných pohromách. Preventivní činnost v protipožární ochraně. Pořádání společenských akcí.

SK DRACI Brno

Baseballový klub, založený v roce 1972. 19.násobný mistr ČR v kategorii seniorů. Sdružujeme přes 200 členů ve 10 věkových kategoriích (od 7 let).

S&K Třebčín, z.s

Zabýváme se podporou kulturní a sportovní činnosti v obci

Středisko Radost, z.s.

Organizace volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh