Organizace

 

VKC Kolín

Korfbalový oddíl v Kolíně

VYSOKOŠKOLSKÝ SOUBOR LIDOVÝCH PÍSNÍ A TANCŮ POLANA

VYSOKOŠKOLSKÝ SOUBOR LIDOVÝCH PÍSNÍ A TANCŮ POLANA

Vlastní cestou

Zajišťujeme osobní asistenty a za jejich aktivní spoluúčasti pomáháme klientům v činnostech, ke kterým potřebují pomoc druhé osoby.

Vzdělávací a volnočasové centrum Semínko, z.s.

Semínko bude prostorem, který poskytuje možnosti plnohodnotného trávení volného času s respektem k individualitě. Od 3 dětských skupin přes kroužky až po pobytové tábory.

Viadua - sdružení pro ochranu a obnovu přírody a krajiny

Realizujeme praktickou péči o přírodu převážně na střední Moravě a ekovýchovné programy v Olomouci a okolí. Podílíme se na přípravě naučných stezek.

Volavka 2012, z.s.

Komorní domácí péče o stižené Alzheimerovou chorobou a demencí a podpora jejich rodin v tak tíživé životní situaci, rozšiřování této péče v rámci ČR...

Vrátka, z.s.

Integrace hendikepovaných osob do společnosti s důrazem na pracovní rehabilitaci, budujeme chráněná pracoviště pro lidi s různými hendikepy, provozujeme kavárnu a pekárnu.

Včelí stráž z.s.

VČELÍ STRÁŽ, z.s. se stará o získávání mladých včelařů z řad školní a středoškolní mládeže. Pomáhá zřizovat a vézt včelařské kroužky a vede cvičné včelnice.

VONICA 80 o.p.s.

Podpora tradiční a lidovou kulturu, organizace výuky, školení, seminářů a vzdělávacích programů, organizace kulturních a společenských akcí, vystoupení a zájezdů

Via roseta

Posláním naší společnosti je pomáhat lidem s mentálním a kombinovaným postižením a lidem s duševním onemocněním osvojit si sociální a pracovní dovednosti.

Veteráni dopravní techniky z.s.

Náš cíl je uchování historických autobusů, ale i jiných artefaktů s dopravní tématikou pro další naše generace a zároveň vytvořit muzeum, kde by si každý fanda přišel na své.

VK Slavia Hradec Králové, z. s.

Vodácký klub. Pádlujeme po našich i zahraničních řekách, chodíme po horách, jezdíme na kole a lyžích, zúčastňujeme se vodáckých závodů, v dětském oddíle vychováváme nové vodáky.

Vodní sporty Zábřeh

Jsme aktivisté, kteří se věnují činnosti s dětmi. Naší hlavní myšlenkou je dětěm něco přinášet. Děti učíme dovednostem na vodě, ale i dalším aktivitám.

VOLONTÉ CZECH, o.p.s.

Volonté působí ve sféře rozvojového vzdělávání a zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Volonté se zabývá náborem, přípravou a vysíláním dobrovolníků do rozvojových zemí.

Vodácký oddíl Neptun Znojmo

Spolek je veřejně prospěšným spolkem se sídlem ve Znojmě. Spolek je dobrovolnou společenskou dětskou organizací, sdružující zájemce o vodní turistiku.

VOLEJBALOVÝ KLUB LITVÍNOV

VOLEJBALOVÝ KLUB CHEMOPETROL LITVÍNOV

VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE

VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČESKÉ BUDĚJOVICE

VOJENSKÉ HISTORICKÉ SDRUŽENÍ BRDY-VHSB

VOJENSKÉ HISTORICKÉ SDRUŽENÍ BRDY-VHSB

Vide Manibus, spolek

Vyrábíme na zakázku haptické obrazy, ilustrace, orientační plány, publikace pro nevidomé a slabozraké

VOLEJBALOVÝ KLUB AUTO ŠKODA KVASINY, z.s.

VOLEJBALOVÝ KLUB AUTO ŠKODA KVASINY, z.s.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh