Organizace

 

A.K.N.

Asociace komunitních nadací

CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PLZEŇ

CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PLZEŇ

STŘEDOČESKÁ KRAJSKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY z.s

STŘEDOČESKÁ KRAJSKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY z.s

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, z.s.

Sdružujeme a podporujeme rodiny s nevidomými dětmi, zejména v integrovaném vzdělávání. Provoujeme Knihovnu hmatvě ilustrovaných knížek a mnohé další.

LIBERECKÁ KRAJSKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY

LIBERECKÁ KRAJSKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY

SDRUŽENÍ TURISTICKÝCH A TÁBORNICKÝCH ODDÍLŮ

SDRUŽENÍ TURISTICKÝCH A TÁBORNICKÝCH ODDÍLŮ

Konsorcium nevládních organizací pracujích s migranty v ČR

Zastřešuje nno pracující s migranty, prosazuje migrační, azylovou a integrační politiku, která klade důraz na dodržování lidských práv a stabilitu bezpečnostní situace.

Hanácký folklorní spolek

Hanácký foklorní spolek sdružuje zájemce o hanácké lidové tance, písně, zvyky a tradice za účelem jejich udržení, propagace a veřejného šíření.

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.

Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.

Klub esperanta a jiných světových jazyků Theodora Kiliána, z.s

Klub esperanta a jiných světových jazyků Theodora Kiliána, z.s

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s.

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s.

Asociace elektromobility a inovativních technologií, z.s.

Popularizace a rozvoj elektromobility a inovativních technologií k využití obnovitelných zdrojů elektrické energie v dopravě.

International Police Association sekce ČR, územní skupina č. 203 Olomouc

Součást mezinárodního sdružení policstů, které má cca. 420 tisíc členů v 63 zemí světa.

Českomoravská asociace motocyklového sportu, o.s

Českomoravská asociace motocyklového sportu, o.s

Klub Polski v Praze, z.s. (Dům národnostních menšin o.p.s.)

Klub Polski v Praze z.s. spolek občanů polského původu, jejích rodin a polonofilu. prezentace a popularyzace polské kultury. společenska a zajmova činnost.

Platforma zdravotních pojištěnců ČR, z.ú.

Hájíme a prosazujeme zájmy pacientů v systému českého zdravotnictví.

Asociace elektromobilového průmyslu z.s.

Asociace elektromobilového průmyslu z.s.

INTER-TIR, Sdružení podnikatelů v silniční dopravě

INTER-TIR, Sdružení podnikatelů v silniční dopravě

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, z.s.

Posláním AVPO ČR je přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru.

Korálky

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Korálky.

Czech Youth Association z.s.

Czech Youth Association z.s. je spolkem zaměřujícím se na vzdělávání mládeže zejména v rámci projektu Erasmus+

Sdružení evangelické mládeže v ČR

SEM, z.s. je křesťansky orientovaná nezisková organizace, která se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží.

Česká asociace studentů adiktologie, z. s.

Česká asociace studentů adiktologie je studentským spolkem, založeným za účelem propojovat všechny studenty adiktologie.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh