Organizace

 

Isachar

Práce s mladými lidmi zejména v Ústeckém kraji.

IQ Roma servis, z. s.

IQ Roma servis je nezávislá, stabilní, transparentní a profesionální organizace, jež vznikla jako občanské sdružení již v roce 1997.

Ignisio z.s.

Pořádáme akce pro děti jako jsou tábory, víkendovky a jednodenní výlety do přírody s cílem motivovat děti k týmové spolupráci, ochraně přírody a zájmu o okolí a svět.

Inzulínek, z. s.

Sdružujeme rodiče a přátele dětí s diabetem mellitem 1. typu. Naším cílem je usnadnit dětem život s touto nemocí, učíme je nestydět se za ni a snažit se žít normálním životem.

Institut Terezínské iniciativy, o.p.s.

Podpora vzdělávání a výzkumu moderních dějin, zejména vztahů většiny a menšin v prostoru ČR v evropském kontextu a zprostředkování výsledků veřejnosti.

ISIS - občanské sdružení pro pomoc náhradním rodinám

Zaměřujeme se na komplexní pomoc a podporu náhradních rodin všech typů, tj. doprovázení, poradenství, vzdělávání atd.

ITY z.s.

Spolek ITY z.s. tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí. Naším cílem je podpora rodin pečujících o děti a osoby s poruchou autistického spektra a s kombinovaným

Institut pro studium literatury, o. p. s.

Hlavním cílem IPSL je vykročit za hranice úzkého okruhu specialistů-vědců a svou prací oživit zájem o literární reflexi v celé společnosti.

Inclusio o.p.s.

Realizace projektů pro podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů.

ISHA Olomouc z.s.

Jsme členskou sekcí mezinárodní organizace International students of history assocciation, snažíme se sdružovat studenty historie v Olomouci.

IODA, z.s.

Spolek IODA zejména provozuje databáze dat (IODA) a dokumentů (VýRočenky) o dopravě a ekonomice dopravy, které slouží k osvětě a vzdělávání v daném oboru.

INSTITUT PRO TRÉNINK POHOSTINNOSTI

vzdělávání, šetrný cestovní ruch, podpora a ochrana přírodního a kulinárního dědictví

Industra

Stojíme za hubem Industra. Podporou umění, designu, vzdělání, inovací a společenské odpovědnosti usilujeme o vytvoření kritické masy lidí, která změní Brno v lepší místo pro život.

Internet mládeži z.s.

Tvorba a provozování internetových portálů pro děti a mládež, osvěta ohledně bezpečnosti dětí na internetu.

Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Provázíme rodiny s dětmi náročným obdobím rozpadu rodiny i stabilizace v nových životních podmínkách. www.mikulasops.cz

ICM Jindřichův Hradec z.s.

Hlavní činností spolku ICM Jindřichův Hradec z.s. je pravidelná celoroční činnost v oblasti práce s organizovanými i neorganizovanými dětmi a mládeží.

Institut vzdělávání Evy Kiedroňové

IVEK se zaměřuje na vzdělávání nastávajících i čerstvých rodičů a odborníků v péči o kojence a batolata s důraze na potřeby a v souladu s psychomotorickým vývojem dítěte

II. TURNUS z. s.

organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže (např.vodáctví, turistika, lyžování, letní tábor apod.)

IQLANDIA, o.p.s.

Provozování science centra, popularizace vědy a techniky.

INICIATIVA FÓR_UM, o.s.

Jsme pro satiru ve veřejném prostoru, podporujeme hravost a tvůrčí naladění v artikulaci závažných společenských témat.

Instand

Instand prosazuje kvalitu v poskytování sociálních a ostatních veřejných služeb

Institut moderní pedagogiky, z.ú.

Zaměřujeme se na přípravu budoucích učitelů, kteří budou připravení vybudovat školy naplněné atmosférou klidu, porozumění a pochopení. Motivovat a podporovat rozvoj svých žáků.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh