Organizace

 

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola, z.ú.

Od roku 2005 se věnujeme vzdělávání a ekologii. Provozujeme Ekoškolku Rozárku, nabízíme výukové programy pro MŠ a ZŠ, příměstské tábory, pořádáme komunitní akce a slavnosti.

Eko-info centrum Ostrava

Klademe důraz na respekt k lidem i přírodě. Naše hlavní cíle jsou v oblasti ochrany životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje, sociálním poradenství a komunitní práci.

Ekocentrum PALETA, z. s.

Ekocentrum PALETA se již 25 let věnuje environmentálnímu vzdělávání a osvětě se speciálním důrazem na děti a mládež.

Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace

- environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pro školy a širokou veřejnost

Ekocentrum Čtyřlístek

Staráme se o přírodu na Zlínsku, vzděláváme studenty základních a středních škol a snažíme se být prospěšní místu, ve kterém sami žijeme.

Ekoinfocentrum ZO ČSOP

poradenství, vzdělávání a osvěta pro udržitelný život

Ekodomov

Realizujeme vzdělávací semináře a výukové programy. Poskytujeme poradenství a technickou podporu pro sběr a zpracování organických zbytků v domácnostech, firmách, školách i obcích.

ELVA HELP

ELVA HELP - ASISTENČNÍ PSI - CANISTERAPIE - VZDĚLÁVÁNÍ - VÝZKUM - SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Ekoport z.s.

Podpora evropských hodnot, ochrany životního prostředí, odpovědného životního stylu, kultury a výzkumu a vývoje.

EQUIPARK o.p.s.

Společnost EQUIPARK o.p.s. byla založena ve Svinčicích, kde má chov koní dlouholetou tradici.

Zapněte cookies, prosím.

Ve vašem prohlížeči nejsou povoleny soubory cookies, které jsou nutné pro správné fungování této webové aplikace.
Prosíme o povolení cookies v nastavení Vašeho prohlížeče.

Již máte preferovanou organizaci.

Již máte zvolenou preferovanou organizaci. eh